1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Det helhetlige reiselivsproduktetChevronRight
  4. Min destinasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Min destinasjon

Her skal vi bruke Kamfjords modell til å forstå mer av begrepet destinasjon. Vi skal også bruke modellen til å analysere destinasjoner.

Personer står i kø ved Hollvin Express-skiheisen i Hemsedal Skisenter. Foto.

Hva er en destinasjon?

Kamfjord definerer en destinasjon slik:

«Et samlet tilbud av varer og tjenester og frie goder som tilfredsstiller den reisendes behov i forbindelse med midlertidige opphold utenfor hjemstedet.»

Kunden ser først og fremst på en destinasjon som en samlet enhet, og er ikke interessert i hvem som gjør hva for at hvert element innenfor destinasjonen henger sammen.

Noen destinasjoner kan knyttes til en spesiell opplevelseskategori. Typiske vintersportsdestinasjoner som Geilo, Hemsedal, Oppdal eller Trysil har samtidig utviklet helårstilbud slik at de justerer sine opplevelsestilbud etter sesong.

Andre destinasjoner har et bredere utgangspunkt i kultur, natur, historie, arkitektur og folkeliv. Bergen, Røros og Svolvær er slike eksempler.

De siste ti–tjue åra har vi også fått destinasjoner som retter seg inn mot opplevelsestilbud for barnefamilier. Den sterkeste merkevaren her er nok Kristiansand med Kardemomme by og Dyreparken.

Destinasjonsutvikling

Analysemodellen er kanskje aller mest egnet til å vurdere hvordan en destinasjon framstår som et godt helhetlig reiselivsprodukt. Nesten uten unntak drives utviklingsarbeidet i norske destinasjoner som et samarbeid mellom lokale reiselivsbedrifter. Størrelsen på destinasjonen og tilgangen på kapital avgjør om det er fast ansatte som gjennomfører slike prosesser, eller om det i stor grad må skje på dugnad.

Uansett om destinasjonen er stor eller liten, kan Kamfjords prinsipper legges til grunn for arbeidet. Samspill mellom aktørene og balanse mellom elementene i modellen som utgjør det helhetlige reiselivsproduktet, er den viktigste forutsetningen for vekst.

Helt praktisk betyr det blant annet at en med jevne mellomrom bør gjøre analyser av hvordan kundene opplever de enkelte elementene og slik danner seg et helhetsinntrykk av destinasjonen. Noen ganger er det også slik at enkeltelementer i seg selv ikke er spesielt lønnsomme, men de er likevel nødvendige for at destinasjonen skal framstå slik en ønsker. Et slikt eksempel er tilbudene om hesteskyss på Røros og i Olden.

Flere destinasjoner har hatt utviklingsprosesser der de ønsker å utvide sesongene med nye aktivitetstilbud. Da kan det være nødvendig at veletablerte tilbud bidrar med økonomisk eller markedsmessig støtte til nye tilbydere som ikke har det samme markedsgrunnlaget.

Om et etablert hotell selger inn et opplevelsestilbud med sykkel- eller padletur med lunsj for store bussgrupper, kan de bidra til å sikre markedsgrunnlaget for den nye tilbyderen. Det innebærer kanskje at hotellet taper inntekter fra egen servering. Samtidig legger de grunnlag for et bredere totaltilbud på destinasjonen.

I oppgavene som følger denne sida, skal du gå inn i et utvalg destinasjoner og selv vurdere hva som er destinasjonens styrker, svakheter, muligheter og trusler i en SWOT-analyse.

Du kan lese om SWOT-analyse her:

SWOT-analysen

Læringsressurser

Det helhetlige reiselivsproduktet