1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Det helhetlige reiselivsproduktetChevronRight
 4. Min bedriftChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Min bedrift

Nå er det på tide å teste analysemodellen på praktisk arbeid. Vi skal se på hvordan både nye og etablerte bedrifter kan ha nytte av en slik analyse.

Svalbard guide og hundefører Robert Nilsen i opplevelsesselskapet Svalbard Husky, med sitt hundespann. Foto.

Å bruke analysemodellen på en reiselivsbedrift

En som driver en etablert reiselivsbedrift, har allerede erfaring med hvor avhengig en er av de andre lokale bedriftene som sørger for at felles kunder opplever et helhetlig reiselivsprodukt.

Om bedriften tjener gode penger og utvikler seg godt, er det nyttig å vite hvorfor. Da kan en gjøre enda mer av det som bidrar til en slik utvikling.

Hvis bedriften sliter, vil det være viktig å finne ut mer om hva som helt konkret hindrer en bedre utvikling.

For en reiselivsbedrift ligger ofte svarene på slike spørsmål både i og utenfor egen bedrift. Den gjensidige avhengigheten er en viktig del av grunnlaget for analysemodellen. Med det mener vi at det som skjer hos samarbeidspartnere, også er med på å bestemme hvilke gjester som velger vår bedrift. På samme vis vil gjesteopplevelser i vår bedrift påvirke hvordan gjesten velger å benytte andre bedrifters tilbud.

Den totale reiseopplevelsen blir både et produkt av serviceopplevelsen i hver enkelt bedrift, men også av de ulike bedriftenes evne til å samarbeide.

Det helhetligige reiseliv
Det helhetlige reiselivet

Hva kan bedriften få svar på?

Når en etablert reiselivsbedrift bruker analysemodellen, kan den blant annet få bedre svar på:

 • i hvilke av de fire primærfaktorene den selv opererer
 • hvilke samarbeidspartnere og konkurrenter den har innenfor samme primærfaktor
 • hvem som er de viktigste aktørene i de andre tre primærfaktorene
 • hvordan kunden opplever deres produkt og service
 • hvordan kunder opplever produkt og service hos samarbeidspartnere og konkurrenter
 • hvordan kunder opplever det lokale helhetlige reiselivsproduktet
 • hvilke endringer og forbedringer ulike kunder ønsker seg i det lokale helhetlige reiselivsproduktet
 • hvilke nye produkter og tjenester bedriften kan tilby i det lokale helhetlige reiselivsproduktet
 • hvilke nye produkter og tjenester andre bedrifter bør vurdere å tilby i det lokale helhetlige reiselivsproduktet

Mange av disse spørsmålene vil en lokal reiselivsbedrift ha gode antakelser om. Fordelen med en analysemodell er at den gir mer systematikk og mulighet for et tettere samarbeid mellom flere bedrifter.

For en elev på Vg2 er fordelene enda større. Her kan du få god innsikt og kompensere for begrenset praktisk erfaring ved å legge inn informasjon og data i en enkel analysemodell. Prøv deg på en eller flere av oppgavene som er lenket til denne siden. De tar alle utgangspunkt i ulike reiselivsbedrifter på ulike reiselivsdestinasjoner.

Læringsressurser

Det helhetlige reiselivsproduktet