Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Turistattraksjoner og guidingChevronRight
 4. NaturlandskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Naturlandskap

Vi snakker ofte om naturlandskap som «uberørt natur», selv om det er svært sjelden at naturen ikke er påvirket av mennesker.

Utkikksplatå ved veien Trollstigen. Foto.

Skapt av naturen selv

Naturlandskap er det motsatte av kulturlandskap. Naturlandskap er ikke påvirket av mennesker. Selv om disse to motsetningene høres åpenbare og enkle ut, er det ikke alltid like lett å trekke grensene i praksis.

Større landskap som er totalt uberørt av menneskelig aktivitet, er svært sjeldne fenomen. Likevel er begrepet «uberørt natur» en gjenganger i norsk språk, også i markedsføringen til reiselivet. Norge er et land med store arealer i forhold til folketallet. De arealene som har vært aktivt bosatt, er oftest land- og skogbruksarealer der aktiv og bærekraftig bruk av naturressursene gir mange turister en opplevelse av nærhet til naturen.

Norsk fjellandskap med bro over lite tjern. Foto.
Uberørt natur eller kulturlandskap?

Vi bruker vanligvis betegnelsen naturlandskap om områder der naturlige økosystemer dominerer, og kulturlandskap om områder der økosystemene er vesentlig endret og menneskelige innslag er godt synlige.

Bruk og vern

De norske nasjonalparkene er viktige eksempler på at både naturlandskap og kulturlandskap kan være viktige reisemål. Når stadig flere gjester fra hele verden velger Hurtigruten for å oppleve vår langstrakte kyst, er det også i en slik kombinasjon av natur- og menneskeskapte attraksjoner. Et viktig prinsipp i norsk naturforvaltning er «bruk og vern». Gjennom ansvarlig, bærekraftig og hensynsfull bruk får alle sin del i naturopplevelsene. Slik lærer også nye generasjoner å ta vare på sårbar natur.

Den Norske Turistforening har siden 1868 lagt til rette for bærekraftig turisme i norske fjell. På deres guidede turer formidles både historie og hensynsfull atferd.

Læringsressurser

Turistattraksjoner og guiding

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Muntlig formidling – stemme

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Muntlig formidling – pust og kroppsspråk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Guiderollen – før oppdrag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mikrofonbruk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  I bussen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Når bussen stopper

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vandring

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  På museum og andre samlinger

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjenner du turistattraksjonene i Norge?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff