Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Behov og ønskerChevronRight
  4. Ytre eller indre motivasjon? ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ytre eller indre motivasjon?

Motivasjon er det som beveger eller driver oss til å handle – en grunnleggende drivkraft hos hvert enkelt menneske. Hvilke motiver har vi for å reise? Hvilke behov ønsker vi å dekke?

En mann nyter tsikten fra en fjelltopp i Lofoten. Foto.

Gruppeoppgave

1. Indre eller ytre motivasjon?

Ta utgangspunkt i en ferie du har gjennomført, eller som du planlegger. Drøft og gi eksempler på om drivkraften er preget av indre eller ytre motivasjon.

2. Ferie som status?

Drøft påstanden om at status er drivkraften i valg av feriemål og aktiviteter.

Læringsressurser

Behov og ønsker

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter