1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Om resepsjonsfagetChevronRight
 4. Salg og markedsføring i resepsjonsfagetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Salg og markedsføring i resepsjonsfaget

Når vi kommuniserer med gjestene i resepsjonen, driver vi også salg og markedsføring av hotellet og servicetilbudet vårt. Er gjestene fornøyde, kommer de kanskje igjen, og vi oppnår gjensalg.

Kommunikasjon og salg

Programfaget salg og markedsføring i vg3 omfatter kommunikasjon og samhandling i resepsjonen med kunder, gjester og medarbeidere.

Dette faget omfatter salg, mersalg og gjensalg. Videre inkluderer det utforming av salgsbrev, utarbeidelse av kommunikasjonsmateriell, klagehåndtering og presentasjon av serviceleveransen.

Faget fokuserer på samarbeid med de eksterne salgskanalene som er knyttet til virksomheten. Bruk av digitale reservasjons- og kundeoppfølgingssystem i virksomheten inngår i faget.

Kompetansemål vg3 resepsjonsfag – oversikt

Her kan du se oversikten over alle kompetansemålene under salg og markedsføring på vg3 resepsjonsfag:

 • planleggje og gjennomføre sal, meirsal og gjensal gjennom framsyning og presentasjon av produkt og tenester og tilpassing til dei behova gjestene har, og krava til lønnsemd i verksemda
 • utarbeide salsbrev og anna kommunikasjonsmateriell
 • handsame klager i tråd med gjeldande regelverk
 • kommunisere skriftleg med gjester og eksterne salskanalar
 • bruke reservasjons- og kundeoppfølgingssystema i verksemda i salsarbeidet
 • vurdere kundegrunnlaget til verksemda og gjere greie for kva kjede- og firmaavtalar ho har
 • arbeide etter etiske retningslinjer og gjeldande regelverk for sal og marknadsføring
 • vurdere kapasitet og prissetjing i verksemda i samsvar med dei krava verksemda set til lønnsemd

Læringsressurser

Om resepsjonsfaget