1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Om resepsjonsfagetChevronRight
 4. Vertskapsrollen i resepsjonsfagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vertskapsrollen i resepsjonsfag

I resepsjonen yter vi service til gjestene, og sørger for informasjon og formidling av servicetilbud og attraksjoner.

Gjestebehandling og service

Programfaget Vertskapsrollen i vg3 omfatter håndtering av gjester i resepsjonen og formidling av serviceleveranser i en virksomhet. Videre dreier kompetansemålene her seg om situasjonstilpasset kommunikasjon og atferd.

Formidling

Vertskapsrollen omfatter formidling av produkt og tjenester som inkluderer lokale og regionale attraksjoner, lokalt næringsliv og transporttilbud.

Rutiner og sikkerhet

Regelverk og rutiner for sikkerhet under oppholdet hører også til dette faget.

Kompetansemål Vg3 Resepsjonsfag – oversikt

Her kan du se oversikten over alle kompetansemålene under Vertskapsrollen på Vg3 Resepsjonsfag:

 • utføre service i vertskapsrolla og tilpasse kommunikasjon, åtferd og klesdrakt i møte med gjester
 • kommunisere munnleg og skriftleg med gjestene, også på engelsk
 • bruke enkle formuleringar på eit anna framandspråk enn engelsk i møte med gjestene
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk og tryggingsrutinar i verksemda ved brann, ran og tjuveri og ved behov for førstehjelp
 • velje ut og bruke ulike verkemiddel i formidlinga av tenestene til verksemda og destinasjonen
 • formidle informasjon om lokale og nasjonale attraksjonar
 • gjere greie for historia til verksemda og kva organisering, mål, strategi og forretningsidé verksemda har, og bruke dette i vertskapsrolla
 • koordinere interne og eksterne aktørar rundt opphaldet til gjesten

Læringsressurser

Om resepsjonsfaget