Hopp til innhold

 1. Home
 2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
 3. Tall og algebraChevronRight
 4. Prosent og prosentvis vekstChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prosentpoeng

Dersom det tallet vi skal finne prosentvis endring på allerede måles i prosent, må vi passe litt på.

Prosent oppslutning grafisk fremstilling. Illustrasjon.

På en meningsmåling økte et politisk parti sin oppslutning fra 30 % i oktober til 33 % i november.

Men dette betyr ikke at oppslutningen om partiet har økt med 3 %, selv om
33 %-30 %=3 %!

Hvis for eksempel antall elever i en skoleklasse økes på samme måten, fra 30 elever til 33 elever, så er jo ikke økningen på 3 %.

Da er økningen på 10 %.

1 %, eller 1 hundredel, av 30 elever er 0,3 elever, og 10 % er da lik
0,3 elever·10=3 elever.

Vi kan også regne slik: Økningen i forhold til opprinnelig verdi er lik 330=0,1=10100=10 % .

Politiske partier - kommunevalg 2011

Det samme må gjelde for den økte prosentvise oppslutningen for det politiske partiet.

Vi sier at partiet har gått fram 3 prosentpoeng på meningsmålingen, fra 30 prosentpoeng til 33 prosentpoeng.

Økningen i forhold til opprinnelig verdi er da lik 3 prosentpoeng30 prosentpoeng=0,1=10 %.

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • LearningPath

  Prosentregning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • LearningPath

  Prosentpoeng

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Prosentregning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prosentregning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prosentpoeng

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva kan du om prosentregning?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva kan du om vekstfaktor?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva kan du om prosentpoeng?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.