Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. DifferensiallikningerChevronRight
  4. Førsteordens differensiallikningerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Førsteordens differensiallikninger

Hva er, og hvordan løser vi, en differensiallikning?

Generell lineær førsteordens differensiallikning. Illustrasjon.

En differensiallikning er en likning med en ukjent funksjon som vi skal finne. Likningen må også inneholde en derivert av den ukjente funksjonen.

Å løse en differensiallikning av første orden går ut på å finne en ukjent funksjon, for eksempel y som funksjon av x, ut fra en likning hvor den førstederiverte til y inngår. At differensiallikningen er av første orden betyr at den dobbeltderiverte av y ikke inngår i likningen. Det er bare den førstederiverte til y som inngår.

I dette emneområdet viser vi metoder for å løse ulike førsteordens differensiallikninger.

Læringsressurser

Førsteordens differensiallikninger