1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Matematiske modellerChevronRight
  5. Trigonometrisk funksjon som modellChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Trigonometrisk funksjon som modell

Harmoniske svingninger kan også modelleres ved regresjon i GeoGebra.

På siden Modellere periodiske fenomener kan du se hvordan vi uten digitale hjelpemidler kan modellere harmoniske svingninger med en sinusfunksjon. Men det går også an å gjøre regresjon med trigonometriske funksjoner.

Trigonometrisk funksjon som modell

Eksempel

x
0 1 4 7 9 10 12 13 15 17 20 22 24
T (°C)
19 17 15 17 19 21 25 26 27 26 24 22 18
Bilde av lindesnes fyr

Tabellen viser temperaturer målt gjennom et sommerdøgn ved Lindesnes fyr. Temperaturen, T, er målt i grader Celsius, og x er antall timer etter midnatt.

Bilde av et koordinatsystem

Vi gjør regresjon i GeoGebra på vanlig måte, men passer på at vi velger "Sin" som regresjonsmodell. Da får vi en sinusfunksjon som vi ser er en bra modell for temperatursvingingene dette døgnet.

Læringsressurser

Matematiske modeller