1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Matematiske modellerChevronRight
  5. Polynomfunksjon som modellChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Polynomfunksjon som modell

Polynomfunksjoner kan også brukes som modeller.

Ved regresjon i GeoGebra velger du da «Polynom» som regresjonsmodell. Du må i tillegg velge graden på polynomet, ellers er fremgangsmåten den samme som for andre regresjonstyper.

Læringsressurser

Matematiske modeller