Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Matematiske modellerChevronRight
  5. Hva er en matematisk modell?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er en matematisk modell?

Å lage matematiske modeller som viser sammenhengen mellom ulike størrelser kalles å modellere.

Bilde av en skyvelære. Foto.
Skyvelære

Hvordan vil du gå fram for å finne volumet av en kule? Måle? Regne?

Matematiske modeller 1

Formelen V=43πr3, som viser sammenhengen mellom radius i en kule og volumet av kula, er et eksempel på en matematisk modell. Hvis vi kjenner radius i en kule, kan vi bruke modellen til å regne ut volumet av kula. Motsatt kan modellen brukes til å regne ut radius når vi kjenner volumet.

Ved hjelp av en modell prøver vi å beskrive virkeligheten med matematikk.

I dette kapittelet skal vi se på hvordan vi på grunnlag av observerte data kan formulere matematiske modeller.

Matematiske modeller 2

Læringsressurser

Matematiske modeller