1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Trigonometriske definisjonerChevronRight
  5. KvadranterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kvadranter

Koordinatsystemet kan deles i fire kvadranter.

Bilde av fire kvadranter

I det videre arbeidet med vinkler i koordinatsystemet vil det være nyttig å dele koordinatsystemet i fire kvadranter. Se figuren.

Nummereringen følger den positive rotasjonsretningen i enhetssirkelen.

Vi plasserer en vinkel med toppunkt i origo og et vinkelbein langs den positive x-aksen. Hvis det andre vinkelbeinet ligger i 2. kvadrant, sier vi at vinkelen ligger i 2. kvadrant. (For eksempel vil vinkler mellom 90° og 180° ligge i 2. kvadrant.)

I hvilke kvadranter ligger u=300°, v=-125° og w=375°?

Læringsressurser

Trigonometriske definisjoner