1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Trigonometriske definisjonerChevronRight
  5. Negative vinklerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Negative vinkler

Vi har også negative vinkler.

Bilde av en enhetssirkel. Illustrasjon.

På enhetssirkelen innfører vi en positiv rotasjonsretning, mot urviseren.

Negativ rotasjonsretning er med urviseren.

Vi kan si at den positive vinkel u oppstår ved at vi roterer punktet P fra punktet (1, 0) i positiv retning på enhetssirkelen til punktet P1 på figuren.

u er vinkelen mellom den positive
x-aksen og linjestykket OP1.

Den negative vinkelen u oppstår ved at vi roterer punktet P fra punktet (1, 0) i negativ retning på enhetssirkelen til punktet P2.

Diskuter og ta stilling til følgende påstander:

PåstandRiktigGaltsin(-u)=sinu      sin(-u)=-sinu      cos(-u)=cosu      

Læringsressurser

Trigonometriske definisjoner