1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Trigonometriske definisjonerChevronRight
  5. Sinus, cosinus og tangens til vinkler mellom 0˚ og 90˚ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sinus, cosinus og tangens til vinkler mellom 0˚ og 90˚

I 1T definerte vi sinus, cosinus og tangens til vinkler mellom 0˚ og 90˚.

Rettvinklet trekant. Illustrasjon.

De trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tangens kan defineres ut i fra vinkler og sider i en rettvinklet trekant - så lenge det er snakk om vinkler mellom 0˚ og 90˚.

sinA=motstående katethypotenus=abcosA=hosliggende katethypotenus=cbtanA=motstående katethosliggende katet=ac

Læringsressurser

Trigonometriske definisjoner