1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjoner

Hvordan ser en trigonometrisk funksjon ut, og hvordan kan vi regne ut arealet mellom to funksjonsgrafer?

Bannerbilde for emnet funksjoner i faget R2. Foto.

Dette er to spørsmål du får svar på etter å ha gått gjennom dette hovedemnet. Trigonometriske funksjoner brukes til å modellere bølger og andre ting som svinger. Arealet mellom to funksjonsgrafer kan vi finne ved å integrere funksjonene.

I dette emnet ser vi blant annet på ulike trigonometriske sammenhenger, integralregning, funksjonsdrøfting og matematiske modeller.

Emner

Funksjoner

  • Her ser vi på de grunnleggende trigonometriske definisjonene, og ser også på tilfeller når vinklene kan være større enn 180 grader.

  • Her viser vi noen trigonometriske sammenhenger som for eksempel enhetsformelen og sinus og cosinus til summer og differanser av vinkler.

  • Her skal vi drøfte trigonometriske funksjoner, som blant annet betyr at vi må kunne derivere dem.

  • Her gjør vi rede for definisjonen av et bestemt integral som grense for en sum.

  • Her viser vi hvordan vi tolker det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og hvordan vi bruker det til å beregne arealer.

  • Her ser vi på hvordan vi kan formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data.

Læringsressurser

Funksjoner