1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. TallrekkerChevronRight
  5. Eksempel på en tallrekkeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eksempel på en tallrekke

God eller dårlig lønnsavtale?

Mynter

Tenk deg at du får tilbud om å ta en sommerjobb. Arbeidsgiveren er litt rar, og sier at du får 1 krone første dag du jobber. Så dobler han daglønnen din for hver dag du er på jobb. Det vil si at du får 2 kroner andre dag du jobber, 4 kroner den tredje dagen osv.

Samlet lønn etter n dager er summen av rekken

Sn = 1+2+4+8+ ... +an=20+21+22+23+ ... +2n-1

Vi ser at eksplisitt formel for ledd nummer n er

an=2n-1.

Vi vil finne samlet lønn den første uka, dvs. de 5 første arbeidsdagene.

S5=21-1+22-1+23-1+24-1+25-1=1+2+4+8+16=31

Lønnen den første uka blir på 31 kroner! Kanskje en litt underbetalt jobb?

Vi ønsker å finne samlet lønn for fire uker, altså 20 arbeidsdager. CAS i GeoGebra gir

Summen av rekke i GeoGebra. Bilde.

En samlet lønn på 1 048 575 kroner!

Kanskje noe å satse på likevel?

Læringsressurser

Tallrekker

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter