Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. TallfølgerChevronRight
  5. TallfølgerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tallfølger

Tall plassert etter hverandre i en bestemt rekkefølge, kaller vi en tallfølge.

Ditt første møte med tallfølger var kanskje da du lærte å telle.

Nøkkelskap med nummererte skap. Bilde.
Tall plassert etter hverandre i en bestemt rekkefølge, kaller vi en tallfølge.

Tallene 1, 2, 3 og 4 er et eksempel på en tallfølge eller bare en følge. Legg merke til at rekkefølgen av tallene er vesentlig.

Tallene i en tallfølge kalles ledd, og leddene følger som oftest et bestemt mønster.

Vi kan ha tallfølger med et endelig antall ledd, endelige tallfølger, som for eksempel tallfølgen

2, 3, 5, 7, 11, 13

eller tallfølgen

2, 4, 6, 8, ..., 100

Vi kan ha tallfølger med uendelig mange ledd, uendelige tallfølger, som for eksempel tallfølgen

1, 4, 9, 16, 25, 36, ...

De tre prikkene etter det siste leddet viser at tallfølgen fortsetter etter samme mønster.

Kan du finne mønsteret i hver av de tre tallfølgene ovenfor?

TallfølgeMønster
2, 3, 5, 7, 11, 13Tallfølgen består av alle primtall mindre enn eller lik 13.
2, 4, 6, 8, ..., 100
Tallfølgen består av alle positive partall mindre enn eller lik 100.
1, 4, 9, 16, 25, 36, ... 
Tallfølgen består av alle kvadrattall.

Nedenfor ser du flere tallfølger. Forsøk å finne mønstrene, og fyll inn de neste leddene i hver tallfølge

TallfølgeMønster
1, 2, 3, ...
1, 4, 9, 16, ...
2, 4, 8, ...
3, 9, 27, ...
12,23,34,45, ...
5, 10, 15, 20, ...
2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
1, 3, 6, 10, ...
1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Læringsressurser

Tallfølger