Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for realfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig.

Bannerbilde for emnet algebra i faget R2. Foto.

Emnet omhandler tallmønstre i tallfølger og tallrekker og hvordan dette kan brukes til å løse praktiske problemer. Emnet omhandler også induksjonsbevis.

Emner

Algebra

 • Tallfølger

  Her lager vi formler for tallmønstre i tallfølger. Vi ser på både aritmetiske og geometriske tallfølger.

 • Tallrekker

  Dette emnet omhandler tallrekker, spesielt hvordan vi finner summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker.

 • Her skal vi regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter og bestemme konvergensområdet for disse rekkene.

 • Induksjonsbevis

  Her ser vi på hvordan vi bruker induksjonsbevis til effektivt å bevise setninger som gjelder for naturlige tall.

Læringsressurser

Algebra