1. Home
 2. Matematikk for realfagChevronRight
 3. GeometriChevronRight
 4. Plan i rommetChevronRight
 5. Skjæring mellom to plan. Mer om likningsfremstilling av linjerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skjæring mellom to plan. Mer om likningsfremstilling av linjer

Det er ikke mulig å beskrive en linje i rommet ved hjelp av én likning.

Skjæring mellom plan

Husk at en likning som inneholder x, y og z , gir et plan i rommet!

Når to plan skjærer hverandre i rommet, blir mengden av fellespunktene en rett linje. Det betyr at vi kan oppfatte to likninger for to plan som et likningssett som beskriver en rett linje.

Plan i rommet. Bilde.

Eksempel

To plan α og β er gitt ved

α:   2x+3y+4z+4=0β:   6x-7y-8z-4=0

En likningsfremstilling for den rette linjen l som er skjæringen mellom de to planene, er da gitt ved likningssettet

2x+3y+4z+4=06x-7y-8z-4=0

Vi ønsker å finne en parameterfremstilling for linjen l.

Dette gjør vi på følgende måte:

 • Regne retningsvektor i CAS. Bilde.
  En retningsvektor for skjæringslinjen mellom to plan må være parallell med begge planene. Retningsvektoren må derfor stå normalt på normalvektorene til begge planene. Vi finner en retningsvektor for linjen som vektorproduktet av normalvektorene til de to planene. En retningsvektor for linjen er [1, 10, -8]

 • Likningsframstilling av linjer. Bilde.
  Vi finner et punkt på linjen ved å sette en av koordinatene lik null, og så løse likningssettet. (Hvorfor er dette riktig?). Merk! Dette vil ikke alltid fungere første forsøk. Hvis vi setter z=0 og linja er vinkelrett på z-aksen, kan det være slik at ingen punkt på linja har z=0. Men da er det bare å prøve på nytt med å sette y=0.

 • Parameterframstilling for linjer i CAS. Bilde.
  Vi har da det vi trenger for å finne parameterfremstillingen for linjen.

Læringsressurser

Plan i rommet