1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Linjer i rommetChevronRight
  5. Vinkelen mellom to linjerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vinkelen mellom to linjer

To linjer i rommet trenger ikke å skjære hverandre, selv om de ikke er parallelle.

Vinkelen mellom to linjer

Årsaken til at to ikke-parallelle linjer i rommet ikke trenger å skjære hverandre, er at det er «god plass» i rommet! Linjer i rommet som ikke er parallelle og heller ikke har et skjæringspunkt, kaller vi «vindskjeve».

La u være vinkelen mellom to retningsvektorer til to linjer, m og n.

Vi definerer vinkelen w mellom linjene m og n slik at

w=u hvis u90°

og

w=180°-u hvis u>90°

Grunnen til denne definisjonen er at hvis v er en retningsvektor for en linje, så er -v en like god retningsvektor for linjen. Det betyr at det alltid finnes retningsvektorer til to linjer som danner en vinkel som ikke er større enn 90o. Definisjonen sørger for at vi alltid får den vinkelen som er lik eller mindre enn 90 grader.

Eksempel

Gitt to linjer i rommet

m:{x=1+1ty=-1+2tz=-2-3t   og   n:{x=3+2ty=4+4tz=2+8t

Linjen m har retningsvektoren vm=1, 2, -3, og linjen n har retningsvektoren vn=2, 4, 8.

Vi bruker kommandoen "Vinkel()" i CAS i GeoGebra.

Utregning av vinkel i GeoGebra. Bilde.

Vinkelen mellom linjene m og n er lik 65,9°.

Læringsressurser

Linjer i rommet