1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorer på koordinatformChevronRight
  5. PosisjonsvektorenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Posisjonsvektoren

Vektoren fra origo til et punkt kalles for posisjonsvektoren til punktet.

Bilde av posisjonsvektor i koordinatsystem. Illustrasjon

Vektoren fra origo O(0, 0) til punktet P(7, 2) har koordinater

OP=7·ex+2·ey=7, 2

OP kalles for posisjonsvektoren til punktet P.

Posisjonsvektoren til et punkt er vektoren fra origo til punktet. Denne vektoren viser punktets posisjon i forhold til origo.

Posisjonsvektoren til et punkt x, y har koordinatene x, y.

Læringsressurser

Vektorer på koordinatform