Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. Sannsynlighet og kombinatorikkChevronRight
  4. KombinatorikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kombinatorikk

Kombinatorikk er et område innenfor matematikken som kan hjelpe oss med hvordan vi kan finne antall mulige kombinasjoner.

Ventimiglia, Italia
Hva er sannsynligheten for at bare en av de to kjærestene får være med på turen?

2B har vunnet en reise for seks personer. I klassen er det 25 elever. Alle elevene ønsker å reise, derfor bestemmer læreren at de seks elevene som får dra, skal trekkes ut tilfeldig. Kåre og Janne går i 2B. De er kjærester. De er litt bekymret og lurer på hvor stor sannsynligheten er for at bare én av dem får være med på turen.

Alle elevene har like stor sjanse for å bli trukket ut. Vi har en uniform sannsynlighetsmodell. Vi vet at sannsynligheten for en hendelse i en uniform sannsynlighetsmodell er lik antall gunstige utfall for hendelsen dividert med antall mulige utfall.

Hjerter

Kåre og Janne er interessert i sjansene for hendelsen «at bare én av dem blir trukket ut». De vil da vite hvor mange gunstige utfall det er for denne hendelsen, og hvor mange mulige utfall det er.
Hvor mange kombinasjoner av seks elever kan vi lage ut fra 25 elever, og hvor mange av disse er bare én av de to kjærestene med i?

Kombinatorikk er et område innenfor matematikken som kan hjelpe oss med slike telleproblemer. Vi skal lære hvordan vi kan finne antall mulige kombinasjoner.

Vi skal først se på noen viktige begreper i kombinatorikken, se siden Ordnet og uordnet utvalg, med og uten tilbakelegging.

Læringsressurser

Sannsynlighet og kombinatorikk