1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. DerivasjonChevronRight
  5. Hvordan finne den deriverte grafisk?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan finne den deriverte grafisk?

Vi kan finne den deriverte i et punkt grafisk ved å tegne en tangent til grafen i punktet.

Den deriverte grafisk

Den momentane vekstfarten eller den deriverte til funksjonen f gitt ved fx=x2+2x+3 når for eksempel x=0,5, er altså det samme som stigningstallet til tangenten til kurven når x=0,5 .

Vi kan finne denne verdien grafisk ved å tegne grafen til f og tangenten til f for x=0,5.

Vi ser at tangenten har stigningstallet 3. Den deriverte til fx når x=0,5 er altså 3.

Vi skriver

f'0,5=3

Læringsressurser

Derivasjon