Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for realfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den persiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om den operasjonen han utførte for å forenkle likninger ved at han la til eller trakk fra like mye på begge sider.

Bannerbilde for emnet algebra i faget R1. Foto.

Hva tenker du på når du hører ordet «algebra»? Bokstavregning? Likninger? Formler?

I dette emnet skal vi repetere noe av det du har lært tidligere. I tillegg skal du lære mer om hvordan du kan forenkle uttrykk, løse likninger og ulikheter og regne med logaritmer. Du skal også lære litt om implikasjon og ekvivalens, og hvordan du gjennomfører et matematisk bevis.

Mye av det vi skal arbeide med i dette emnet, er helt grunnleggende for matematikken. Jobb godt og lær deg dette skikkelig – det vil du ha igjen for senere når du skal arbeide med andre deler av faget!

Emner

Algebra

 • Faktorisering

  Her faktoriserer vi polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og løser likninger og ulikheter med polynomer og rasjonale uttrykk.

 • Likninger

  Nå skal du lære å løse noen tredjegradslikninger. Du skal også bli bedre kjent med likninger med rasjonale uttrykk.

 • Ulikheter

  Vi ser på ulike typer ulikheter, av første, andre og tredje grad og rasjonale ulikheter.

 • Logaritmer

  Vi skal bruke logaritmer til å forenkle uttrykk og løse likninger og ulikheter.

Læringsressurser

Algebra