1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorregning anvendt på geometriske problemstillingerChevronRight
  5. Hvordan finne koordinatene til et punkt?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan finne koordinatene til et punkt?

Vi bruker ofte vektorregning for å løse geometriske problemstillinger. Her kommer et eksempel som viser nyttige regneteknikker med vektorer for å finne koordinatene til et punkt.

Bilde av et punkt med ukjente koordinater i koordinatsystem. Illustrasjon.

Gitt ABC i koordinatsystemet til høyre.
La M være midtpunktet på BC.

Vi ønsker å finne punktkoordinatene til
punktet M.

Bilde av et punkt med ukjente koordinater og posisjonsvektor i koordinatsystem. Illustrasjon.

Posisjonsvektoren til punktet M er

OM=OB+BM=OB+12BC=8, 1+126-8, 5-1=8, 1+12-2, 4=8, 1+-1, 2 = 7, 3

Dette betyr at punktet M har koordinatene (7, 3).

Tips!

Når du skal finne koordinatene til et punkt, er det ofte lurt å finne posisjonsvektoren til punktet.

Læringsressurser

Vektorregning anvendt på geometriske problemstillinger