Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorer på koordinatformChevronRight
  5. Avstanden mellom punkter i planetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avstanden mellom punkter i planet

Avstanden mellom to punkt er det samme som lengden av vektoren mellom punktene.

Vi har sett hvordan vi finner vektoren mellom to punkter i planet, og hvordan vi finner lengden av en vektor.

Gitt punktene Ax1, y1 og Bx2, y2. Avstanden mellom A og B er

AB=x2-x1, y2-y1=x2-x12+y2-y12

Eksempel

Gitt punktene A(2, 3) og B(5, 7). Avstanden mellom A og B er

AB=5-2, 7 -3=5-22+7-32=32+42=25=5=

Læringsressurser

Vektorer på koordinatform