1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. VektorerChevronRight
  5. Lengden av en vektorChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lengden av en vektor

Hvordan kan vi regne ut lengden til en vektor?

Vi har sett at skalarproduktet eller prikkproduktet mellom to vektorer er definert som

a·b=a·b·cosα

Når en vektor prikkes med seg selv, får vi en spesiell situasjon. Vinkelen α er da 0°. Som du ser av enhetssirkelen ovenfor, er cos0° =1. Vi får derfor

a·a = a·a·cos0°  a2=a2·1   a2=a2   a=a2 

Vi skal senere bruke dette resultatet til å bestemme lengde av en vektor.

Legg merke til skrivemåten a2 for a·a.

Læringsressurser

Vektorer