1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Geometriske stederChevronRight
  5. Geometriske stederChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Geometriske steder

Et geometrisk sted er mengden av alle punkter som oppfyller gitte krav

.

Her viser vi fem helt sentrale geometriske konstruksjoner. Selve konstrueringen av dem kan du finne på siden Konstruksjoner.

Fem geometriske steder

Bilde av en sirkel. Illustrasjon.

Sirkelen er det geometriske stedet for alle punkter som ligger i en gitt avstand fra et gitt punkt.

Bilde av en konstuert halveringslinje. Illustrasjon.

Halveringslinjen for en vinkel er det geometriske stedet for alle punkter som ligger like langt fra vinkelens bein.

r=s

Bilde av en konstruert midtnormal. Illustrasjon

Midtnormalen på et linjestykke er det geometriske stedet for alle de punkter som ligger like langt fra linjestykkets endepunkter.

h=i

Bilde av to konstuerte paralelle linjer. Illustrasjon

De parallelle linjene med en bestemt avstand til en gitt linje er det geometriske stedet for alle punkter som ligger i en bestemt avstand fra den gitte linjen.

Bilde av en sirkel. Illustrasjon.

Det geometriske stedet for toppunktet til en rett vinkel med vinkelbein som går gjennom to punkter A og B , er sirkelperiferien til en sirkel med linjestykket AB som diameter. (Dette er Thales' setning.)

Kunnskap om geometriske steder gir grunnlag for å konstruere og analysere trekanter og andre figurer i planet som er gitt med bestemte egenskaper.

Læringsressurser

Geometriske steder

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter