Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for realfagChevronRight
 3. GeometriChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». De eldste beretninger om jordmåling vi kjenner til, stammer fra det gamle Egypt for ca. 4000 år siden. Jordeierne her betalte skatt etter hvor mye jord de eide, og jordarealene måtte måles opp.

Bannerbilde for emnet geometri i faget R1. Bilde.

Geometrien i R1 bygger på geometrien fra 1T.

Emner

Geometri

 • Formlikhet

  Her ser vi på formlikhet og kongruens, bruk av formlikhet og noen setninger om formlike trekanter.

 • Her går vi gjennom ulike bevis for Pytagoras´ setning og hva vi kan bruke setningen til.

 • Konstruksjon av geometriske steder brukes når vi skal konstruere figurer med bestemte egenskaper.

 • Vektorer

  En vektor har både lengde og retning. Vi regner med vektorer, finner lengder og regner med skalarproduktet.

 • Her viser vi hvordan vi skriver vektorer på koordinatform for å kunne regne differanser og multiplikasjon av vektorer.

 • Vi definerer en sirkel i planet, og omformer en sirkellikning ved å bruke fullstendige kvadraters metode.

Læringsressurser

Geometri