SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kumulativ sannsynlighet

Kumulativ sannsynlighet er nyttig når vi skal finne sannsynligheten for at en stokastisk variabel er større eller mindre enn en bestemt verdi.

Vi ser på forsøket «Kast med to tikroner». Se også siden En stokastisk variabel og stokastisk sannsynlighetsfordeling.

Myntkast

Vi definerer den stokastiske variabelen X som antall kron og får da sannsynlighetsfordelingen nedenfor.

x012
P(X=x)0,250,50,25

Vi legger nå til en ny rad i tabellen som viser de kumulative sannsynlighetene. Det betyr at vi finner sannsynligheten for at den stokastiske variabelen er mindre eller lik en bestemt verdi, ikke ulikt det vi gjør når vi skal finne kumulativ relativ frekvens.

x012
P(X=x)0,250,50,25
P(Xx)0,250,751,00

Tallene i denne raden viser sannsynligheten for at den stokastiske variabelen er lik eller mindre enn den gitte x-verdien.

For eksempel er

P(X1)=P(X=0)+P(X =1).

Legg også merke til at vi kan bruke tabellen til å finne sannsynligheten for at den stokastiske variabelen er større enn en gitt verdi. Vi benytter da at samlet sannsynlighet er lik 1.

For eksempel er

P(X>1)=1P(X1)=10,75=0,25

Læringsressurser

Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger