SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Stokastisk forsøk

Hvis du skal trekke et kort fra en kortstokk, kan du ikke på forhånd si hvilket kort du kommer til å trekke. Men - du vet hvilke kort det er mulig å trekke, og hvor stor sannsynligheten er for å trekke hvert av disse kortene.

Vi sier at en hendelse er stokastisk hvis vi kjenner, eller kan finne ut, sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe, uten at vi kan si sikkert når den inntreffer.

Å kaste en tikrone og se hvilken side den lander på, er et eksempel på et stokastisk forsøk.

To tikroner. Foto.

Vi kaster en tikrone 50 ganger og setter resultatet av forsøkene inn i en tabell.

Kron Mynt
Frekvens 28 22
Relativ frekvens
28 50= 0,56
22 50= 0,44


Når vi kaster tikronen, kan vi få kron eller mynt. Dette kaller vi utfall. Vi har altså to mulige utfall, kron eller mynt. Alle utfallene til sammen kalles utfallsrommet til forsøket.
Vi skriver

U=Kron, Mynt

Når vi kaster tikronen 50 ganger, og utfallet mynt forekommer i 22 av disse 50 forsøkene, er den relative frekvensen for mynt lik

2250=0,44.

Læringsressurser

Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger