Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. Sannsynlighet og statistikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sannsynlighet og statistikk

Vi sier at en hendelse er stokastisk hvis vi kjenner, eller kan finne ut, sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe, uten at vi kan si sikkert når den inntreffer.

Bannerbilde i emnet sannsynlighet og statistikk i faget S2. Foto.

Stokastiske variabler er grunnleggende i dette emneområdet. Vi skal også se på begreper som forventningsverdi, varians, standardavvik, normalfordeling og sentralgrensesetningen.

Emner

Sannsynlighet og statistikk

Læringsressurser

Sannsynlighet og statistikk