Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Økonomiske optimeringsproblemChevronRight
  5. Økonomiske optimeringsproblemerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Økonomiske optimeringsproblemer

Det ligger mye matematikk i å beregne hvor mye en bedrift skal produsere for å få størst mulig overskudd!

Elevbedrift
Å starte elevbedrift krever planlegging. Hvor mange enheter bør produseres og hvor høy bør prisen per enhet være for at overskuddet skal bli størst mulig?

Klasse 3STB vurderer å starte elevbedrift. Det er Trym og Veronika som har fått ideen til et enkelt treningsapparat som tar liten plass og har lav vekt, og derfor lett kan flyttes fra sted til sted.

Elevene kaller treningsapparatet Multiform.

Multiform består av åtte forskjellige komponenter. Disse komponentene kan kjøpes inn fra andre bedrifter. Klassens oppgave blir da å sette sammen komponentene og selge produktet.

Før klassen går i gang med produksjonen, må de nøye vurdere produksjonskostnadene. De må også vurdere mulighetene for salgsinntekter. Overskudd eller underskudd avhenger av om salgsinntektene er større eller mindre enn produksjonskostnadene.

Etterspørselen, eller salget, avhenger ofte av prisen. Blir prisen for høy, kjøper folk heller andre produkter på markedet. Normalt selges det mer hvis prisen er lav, men lav pris kan også gi inntrykk av dårlig kvalitet og dermed føre til at salget går dårlig.

Elevene er interessert i størst mulig overskudd. De ønsker derfor på forhånd å beregne hvor mange enheter det er optimalt å produsere for å få høyest mulige inntekter til lavest mulige kostnader.

Hvilken pris bør settes på Multiform for å oppnå størst mulig overskudd?

Elevene vil prøve å lage funksjoner som viser hvordan kostnader, inntekter og overskudd avhenger av antall produserte enheter og også av salgsprisen som settes på produktet.

Læringsressurser

Økonomiske optimeringsproblem