Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig.

Tallfølger og tallrekker er sentrale tema i dette emnet.

Emner

Algebra

 • Tallfølger

  Her lager vi formler for tallmønstre i tallfølger. Vi ser på både aritmetiske og geometriske tallfølger.

 • Tallrekker

  Dette emnet omhandler tallrekker, spesielt hvordan vi finner summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker.

 • Her skal vi regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter og bestemme konvergensområdet for disse rekkene.

 • Faktorisering

  I matematikken trenger vi ofte å omforme, forenkle og trekke sammen uttrykk. Her ser vi på faktorisering av polynomer med nullpunktmetoden.

 • Likninger

  Nå skal du lære å løse noen tredjegradslikninger. Du skal også bli bedre kjent med likninger med rasjonale uttrykk.

Læringsressurser

Algebra