Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Hva tenker du på når du hører ordet "algebra"? Bokstavregning? Likninger? Formler?

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. I dette faget vil vi jobbe mer med dette emnet innen ulike tema. Tallrekker og tallfølger, faktorisering og likninger er noe av det du møter her.

Emner

Algebra

 • Tallfølger

  Her lager vi formler for tallmønstre i tallfølger. Vi ser på både aritmetiske og geometriske tallfølger.

 • Tallrekker

  Dette emnet omhandler tallrekker, spesielt hvordan vi finner summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker.

 • Her skal vi regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter og bestemme konvergensområdet for disse rekkene.

 • Faktorisering

  I matematikken trenger vi ofte å omforme, forenkle og trekke sammen uttrykk. Her ser vi på faktorisering av polynomer med nullpunktmetoden.

 • Likninger

  Nå skal du lære å løse noen tredjegradslikninger. Du skal også bli bedre kjent med likninger med rasjonale uttrykk.

Læringsressurser

Algebra