Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Hva tenker du på når du hører ordet "algebra"? Bokstavregning? Likninger? Formler?

Bannerbilde for emnet algebra i faget S2. Foto.

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. I dette faget vil vi jobbe mer med dette emnet innen ulike tema. Tallrekker og tallfølger, faktorisering og likninger er noe av det du møter her.

Emner

Algebra

 • Tallfølger

  Her lager vi formler for tallmønstre i tallfølger. Vi ser på både aritmetiske og geometriske tallfølger.

 • Tallrekker

  Dette emnet omhandler tallrekker, spesielt hvordan vi finner summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker.

 • Her skal vi regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter og bestemme konvergensområdet for disse rekkene.

 • Faktorisering

  I matematikken trenger vi ofte å omforme, forenkle og trekke sammen uttrykk. Her ser vi på faktorisering av polynomer med nullpunktmetoden.

 • Likninger

  Nå skal du lære å løse noen tredjegradslikninger. Du skal også bli bedre kjent med likninger med rasjonale uttrykk.

Læringsressurser

Algebra