Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. Lineær optimeringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lineær optimering

Lineær optimering handler kort sagt om lineære sammenhenger og metoder for å undersøke hvordan vi kan få mest mulig ut av begrensede ressurser.

En typisk situasjon er at vi har en begrenset mengde ressurser som kan brukes til å produsere ulike typer varer der prisen er forskjellig for de ulike varetypene. Problemet er å finne ut hvordan en skal produsere for at inntekten skal bli størst mulig, altså finne den optimale produksjonen. Her ser vi kun på slike problemstillinger der sammenhengene er lineære.

Læringsressurser

Lineær optimering