Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. SannsynlighetChevronRight
  4. FørerprøvenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Førerprøven

Når du skal opp til den teoretiske førerprøven for bil, får du 45 spørsmål. Hvert spørsmål har fire svaralternativer. For å bestå prøven må du ha minst 38 riktige svar. Hva blir sannsynligheten for å bestå prøven med ren gjetning på alle spørsmålene?

Trafikkskole
Førerprøven omfatter i de fleste klasser både en teoretisk og en praktisk prøve. Du må bestå teoriprøven før du kan ta den praktiske prøven!

Ved ren gjetning blir prøven å betrakte som et binomisk forsøk. Sannsynligheten for å svare riktig på ett enkeltspørsmål blir 14.

De enkelte spørsmålene besvares uavhengig av hverandre.

Binomisk fordeling i GeoGebra førerprøven

Sannsynligheten for 38 rette kan vi finne ved sannsynlighetskalkulatoren i GeoGebra.

Sannsynligheten er 1,1·10-16.

Svaret viser at det ikke er lurt å gå opp til førerprøven uten å forberede seg.

Læringsressurser

Sannsynlighet