Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Vekstfart og derivasjon av funksjonerChevronRight
  5. Vekstfart til lineære funksjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vekstfart til lineære funksjoner

Som vi nå har sett flere ganger, kan vi skrive en lineær funksjon på formen f(x) = ax + b. Tallet a kalles stigningstallet, og tallet b kalles konstantleddet. Vi skal se litt nærmere på stigningstallet og innføre noen nye skrivemåter og begreper.

Eksempel

I dag har vi tilgang til friske bær hele året. Om sommeren dominerer de norske fra skog og hage, mens resten av året importerer
I dag har vi tilgang til friske bær hele året. Om sommeren dominerer de norske fra skog og hage, mens resten av året importerer vi.

Ole selger bær på torget. Han har en fast timelønn på 100 kroner.

I tillegg får han 3 kroner per kilo han selger. Vi lar x være antall kilo Ole selger per time, og fx timelønna han oppnår.

Vi får at

fx=3x+100

Stigningstallet forteller hvor bratt grafen er. I dette tilfellet er stigningstallet et uttrykk for hvor mye timelønna øker i forhold til antall solgte kilo. Timelønna øker med 3 kroner for hver ekstra kilo Ole selger.

Derfor kaller vi også stigningstallet for vekstfarten til funksjonen.

Tegning av graf i GeoGebra
Vi ser at punktene 20, 160 og 40, 220 ligger på grafen til f.


Stigningstallet blir 220-16040-20.

Dette er det samme som endring i yverdiendring i xverdi.

Vi bruker den greske bokstaven Δ (delta) for å angi endring i en størrelse.

Vi får da at

a=ΔyΔx=220-16040-20=6020=3

Legg merke til at Δx er én størrelse. Det er ikke gangetegn mellom Δ og x !

Vi kan også regne oss fram til vekstfarten ved hjelp av funksjonsuttrykket:

a=ΔyΔx=f40-f2040-20=3·40+100-3·20+10020=220-16020=6020=3Vi får samme resultat uansett hvilke to x-verdier, x1 og x2, vi velger.

Hvis vi for eksempel velger x1=10 og x2=50, får vi

a = ΔyΔx=fx2-fx1x2-x1=f50-f1050-10=3·50+100-3·10+10040=150+100-30-10040=12040=3

Vekstfart. Stigningstall

Vi kan regne ut vekstfarten til en lineær funksjon, eller stigningstallet til en rett linje ved å bruke formelen

a=ΔyΔx=fx2-fx1x2-x1

Her er x1, fx1 og x2, fx2 to punkter som ligger på linjen.

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon av funksjoner