Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. FunksjonerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjoner

Emnet funksjoner handler om hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen. Vi skal se på hvordan sammenhenger mellom størrelser fra algebra, geometri og praktiske situasjoner kan beskrives ved hjelp av funksjoner.

Funksjoner brukes i mange sammenhenger for å lage matematiske modeller av virkeligheten og i forbindelse med det vi kaller matematisk analyse. I dette emnet skal vi se på ulike typer funksjoner med forskjellige egenskaper.

Etter å ha sett på ulike typer funksjoner, skal du lære å derivere polynomfunksjoner. Du skal også lære mer om hva den førstederiverte og den andrederiverte forteller om forløpet til en funksjon.

Emner

Funksjoner

 • Funksjoner handler om hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen. Her ser vi på hvordan vi tegner grafer til funksjoner.

 • Lineære funksjoner har grafer som er rette linjer. Du kan finne stigningstall, nullpunkt og skjæringspunkt med og uten digitale verktøy.

 • I dette emnet ser vi på andregradsfunksjoner, finner nullpunkter, topp- og bunnpunkter og symmetrilinje.

 • Andre funksjoner

  Her skal vi se på flere ulike funksjonstyper som rasjonale funksjoner, polynomfunksjoner, potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner.

 • Modellering

  Her skal vi lage matematiske modeller av praktiske situasjoner. Vi ser på ulike modeller, og vurderer gyldigheten av dem.

Læringsressurser

Funksjoner