1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. AlgebraChevronRight
  4. Algebraiske uttrykkChevronRight
  5. Bokstaver kan erstatte tallChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bokstaver kan erstatte tall

Det er ofte lurt å regne med bokstaver i steden for tall. Dette kalles algebra.

Rektangel

Formelen for å regne ut arealet av et rektangel er A=g·h.

Du må altså multiplisere grunnlinjen med høyden for å regne ut arealet.

Eksempel

Vi skal regne ut arealet til en fotballbane hvor sidelengdene er 68 m og 105 m.

En fotballbane er rektangelformet. Vi lar den lengste siden være grunnlinjen, og den korteste siden være høyden.

Sør Arena, Kristiansand
Sør Arena, Kristiansand

Vi får at

A = g·h =105 m·68 m =7140 m2

Vi ser at bokstavene i formelen bare er erstatninger for tallstørrelser, og en formel er altså en oppskrift for hvordan vi skal regne ut en størrelse. Når vi kjenner grunnlinjen og høyden, kan vi regne ut arealet.

I mange tilfeller er det lurt å regne med bokstaver i stedet for tall. Dette kalles algebra.

Regnereglene vi bruker når vi regner med bokstaver, er akkurat de samme som gjelder for regning med tall. Hvis du lurer på om du har regnet riktig, kan du erstatte bokstavene med tall og se om utregningen stemmer.

Læringsressurser

Algebraiske uttrykk