Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Hva tenker du på når du hører ordet algebra? Bokstavregning? Likninger? Formler?

Bannerbilde for emnet algebra i faget S1. Foto.

Den persiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om en operasjon han utførte for å forenkle likninger (metoden med å legge til eller trekke fra samme tall på begge sider av likhetstegnet).

I dette emnet skal vi repetere noe av det du har lært tidligere. I tillegg skal du lære mer om hvordan du kan forenkle uttrykk, løse likninger og ulikheter og regne med logaritmer. Du skal også lære litt om implikasjon og ekvivalens, og hvordan du gjennomfører et matematisk bevis.

Mye av det vi skal arbeide med i dette emnet er helt grunnleggende for matematikken. Jobb godt og lær deg dette skikkelig – det vil du ha igjen for senere når du skal arbeide med andre deler av faget!

Emner

Algebra

 • En potens har et grunntall og en eksponent. Her finner du mer om potenser, tierpotenser, standardform og rotuttrykk.

 • Algebraiske uttrykk inneholder ofte både tall og bokstaver. I mange tilfeller er det lurt å regne med bokstaver i stedet for tall. Dette kalles algebra.

 • Likninger

  En likning består av et likhetstegn med et tall eller uttrykk på hver side.

 • En likning som kan skrives på formen ax^2+bx+c=0 der a≠0, kalles en andregradslikning.

 • Ulikheter

  En ulikhet består av et ulikhetssymbol med et tall eller uttrykk på hver side av symbolet.

 • Logaritmer

  Vi bruker logaritmer til å forenkle noen typer uttrykk og løse eksponentiallikninger, som vi kan få i forbindelse med eksponentiell vekst.

Læringsressurser

Algebra