Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
 3. AlgebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den persiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om den operasjonen han utførte for å forenkle likninger.

Løse likning i GeoGebra. Bilde.

Bokstavregning er sentralt i algebra.

Emner

Algebra

 • En potens har et grunntall og en eksponent. Her finner du mer om potenser, tierpotenser, standardform og rotuttrykk.

 • Algebraiske uttrykk inneholder ofte både tall og bokstaver. I mange tilfeller er det lurt å regne med bokstaver i stedet for tall. Dette kalles algebra.

 • Likninger

  En likning består av et likhetstegn med et tall eller uttrykk på hver side.

 • En likning som kan skrives på formen ax^2+bx+c=0 der a≠0, kalles en andregradslikning.

 • Ulikheter

  En ulikhet består av et ulikhetssymbol med et tall eller uttrykk på hver side av symbolet.

 • Logaritmer

  Vi bruker logaritmer til å forenkle noen typer uttrykk og løse eksponentiallikninger, som vi kan få i forbindelse med eksponentiell vekst.

Læringsressurser

Algebra