Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. KvadratrøtterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kvadratrøtter

Oppgavene nedenfor skal løses uten bruk av hjelpemidler.

1.2.14 Bruk regneregler for kvadratrøtter til å vise at

a) 8=22

Vis fasit

8=4·2=4·2=22

b) 182=3

Vis fasit

182=9·22=9·22=322=3

c) 18a2=3a2

Vis fasit

18a2=9·2·a2=3a2

d) 8·2=4

Vis fasit

8·2=16=4

1.2.15 Regn ut

a) 2·8

Vis fasit

=2·8=16=4

b) 3·12

Vis fasit

=3·12=36=6

c) 322

Vis fasit

322=16=4

1.2.16 Skriv uten kvadratrot i nevner

a) 93

Vis fasit

=9·33·3=3·333=331=33

b) 62

Vis fasit

=6·22·2=2·3·22=32

c) aa

Vis fasit

=a·aa·a=aaa=a

d) x2x

Vis fasit

=x·x2x·x=x·x2·x=x2=12x

1.2.17 Skriv enklest mulig

a) 18

Vis fasit

=9·2=9·2=32

b) 12+3

Vis fasit

=4·3+3=4·3+3=23+3=33

c) 98-72

Vis fasit

=49·2-36·2=49·2-36·2=7·2-62=2

d) 75-53

Vis fasit

=25·3-53=25·3-53=53-53=0

1.2.18 Regn ut

a) 322

Vis fasit

=16=4

b) 546

Vis fasit

=546=9=3

c) 8·2

Vis fasit

=16=4

d) 18-2

Vis fasit

=9·2-2=32-2=22