Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. TallregningChevronRight
  5. Brudden brøkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Brudden brøk

En brøk hvor teller og nevner er brøker, kaller vi for en brudden brøk.

Vi kan oppfatte divisjonstegnet som en brøkstrek.

Da kan vi skrive divisjonen 45:615 slik:

45:615=45615

En slik brøk, som består av brøker i teller og nevner, kalles en brudden brøk. Vi skiller mellom hovedbrøken og småbrøkene.

Småbrøkene 45 og 615 er brøkene i teller og nevner i hovedbrøken. La oss regne ut stykket ved å bruke regnereglene for divisjon av brøker.

45:615=45·156=4·1535·6=4·36=126=2

Vi kan forenkle en brudden brøk ved å utvide hovedbrøken med fellesnevneren til småbrøkene.

45615=45·15615·15=45·153615·15=126=2

Vi ser at vi får samme resultat som ovenfor.

Lag ditt eget eksempel og forklar en medelev begrepene «brudden brøk», «hovedbrøk» og «småbrøker»! Klarer dere å forenkle brøken?

Læringsressurser

Tallregning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter