Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. TallregningChevronRight
  5. RegnerekkefølgeChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her skal du lære hva som er riktig rekkefølge på de ulike regneoperasjonene, slik at du kan regne ut at

1 + 2 · 3² = 19

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
  • forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar