Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. TallregningChevronRight
  5. Tallmengder og tallintervallChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Tall er abstrakte matematiske begreper. Vi må knytte tallene til noe konkret for å få en følelse av å forstå dem. Vi kan dele tallene i tallmengder og tallintervall og utføre regneoperasjoner på dem.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som kjennetegner tallmengdene naturlige tall, hele tall, rasjonale tall, reelle tall og irrasjonale tall
  • vite forskjellen på åpne, halvåpne og lukkede tallintervall
  • kunne lese og tolke tallmengder og tallintervall
  • forstå hva et tallintervall inneholder og at det finnes tall som ikke er reelle