Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. TallregningChevronRight
  5. RegnerekkefølgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Regnerekkefølge

Oppgavene nedenfor skal løses uten bruk av hjelpemidler.

1.1.1 Regn ut

a) 4·3+5

Vis fasit

=12+5=17

b) 5+4·3

Vis fasit

=5+12=17

c) 5+4·3

Vis fasit

=9·3=27

d) 10+8:4-4

Vis fasit

=10+2-4=8

e) 9+3-6·2-12

Vis fasit

=6·2-12=12-12=0

f) 122+4

Vis fasit

=126=2

g) 4+416

Vis fasit

=816=12

h) Kontroller svarene dine med CAS i GeoGebra.

Løsning

Her er oppgavene løst med CAS i GeoGebra.

a  4·3+51  17  b  5+4·32  17  c  5+4·33  27  d  10+84-44  8  e  9+3-6·2-125  0  f  122+46  2  g  4+4167  12

1.1.2 Regn ut

a) 10011-2·5

Vis fasit

=10011-10=1001=100

b) 32

Vis fasit

=9=3

c) 42-22-3

Vis fasit

=16-4-3=9=3

d) 4-224

Vis fasit

=4-44=04=0

e) Kontroller svarene dine med CAS i GeoGebra. Tastekombinasjonen "Alt+R" gir kvadratrottegnet.

1.1.3 Regn ut

a) 2+2·32--2

Vis fasit

=2+2·9+2=2+18+2=22

b) -22-2-22-22

Vis fasit

=4-2·4-4=4-8-4=-8

c) -32+2·32-2·-12

Vis fasit

=-9+2·32-2·1=-9+3-2=-8

d) 24:42-2·-22-52

Vis fasit

24:16-2·4-25=24:8-25=3-25=-22

1.1.4 Regn ut

a) 9-62-8-222

Vis fasit

=32-8-42=32-42=9-16=-7

b) 1-22-2·3-22-12

Vis fasit

=-12-212-12=1-2-1=-2

c) 4·42-2·2-2·32

Vis fasit

=4·2-2·2-62=8-2·-42=8-2·16=8-32=-24

d) -4--4+-4+4

Vis fasit

=-4+4-4+4=0

1.1.5 Regn ut

a) -22--22-22+-22

Vis fasit

=4-4-4+4=0

b) --12-2-12-12

Vis fasit

=-1-2·1-1=-4

c) -8-72+5·95-2·2-12

Vis fasit

=-12+5·95-2·12=-1+9-2=6

d) 2·5-62-2·6-52

Vis fasit

=2·-12-2·12=2·1-2·1=0

Læringsressurser

Tallregning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter