Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. TallregningChevronRight
  5. RegnerekkefølgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Regnerekkefølge

Her gjelder det å huske i hvilken rekkefølge de ulike regneoperasjonene skal gjøres når det ikke er parenteser som styrer det.

1.1.1 Regn ut

a) 4·3+5

Vis fasit

=12+5=17

b) 5+4·3

Vis fasit

=5+12=17

c) 5+4·3

Vis fasit

=9·3=27

d) 10+8:4-4

Vis fasit

=10+2-4=8

e) 9+3-6·2-12

Vis fasit

=6·2-12=12-12=0

f) 122+4

Vis fasit

=126=2

g) 4+416

Vis fasit

=816=12

h) Kontroller svarene dine med CAS i GeoGebra.

Løsning

Her er oppgavene løst med CAS i GeoGebra.

a  4·3+51  17  b  5+4·32  17  c  5+4·33  27  d  10+84-44  8  e  9+3-6·2-125  0  f  122+46  2  g  4+4167  12

1.1.2

Regn ut uten hjelpemidler.

a) 3+2·4-7

b) 3·4+2-7·3

c) 3+2·6-5·3

d) 4+6-2·2-10

e) 151+2

f) 9+112

g) 8+2·42·3+2

h) 157-4+9-4·3

i) 5-3-52-10-3

Vis fasit

a)  =3+8-7=4

b)  =12+2-21=-7

c)  =3+12-15=0

d)  =8·2-10=16-10=6

e)  =153=5

f)  =202=10

g)  =8+86+2=168=2

h) =153+5·3=5+15=20

i)  =5--22-7=5--1-7=5+1-7=-1

1.1.3

Bruk et digitalt verktøy til å regne ut oppgavene i 1.1.1 og 1.1.2.

Løsning oppgave 1.1.1

Her er oppgavene løst med CAS i GeoGebra.

a  4·3+51  17  b  5+4·32  17  c  5+4·33  27  d  10+84-44  8  e  9+3-6·2-125  0  f  122+46  2  g  4+4167  12

Løsning oppgave 1.1.2

Her er oppgavene løst med CAS i GeoGebra.

a  3+2·4-71  4  b  3·4+2-7·32  -7  c  3+2·6-5·33  0  d  4+6-2·2-104  6  e  151+25  5  f  9+1126  10  g  8+2·42·3+27  2h  157-4+9-4·38  20  i  5-3-52-10-39  -1

Læringsressurser

Tallregning

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter