Hopp til innhold

 1. Home
 2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
 3. Tall og algebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk. Algebra brukes til å tolke og regne med formler som gjelder dagligliv og yrkesliv. Vi bruker algebra til flere ting, for eksempel til å forenkle uttrykk, løse likninger og regne med prosent.

Bannerbilde for emnet tall og algebra i 1P. Bilde.

Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståelse og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i systemer og mønster. Med tall kan man kvantifisere mengder og størrelser. Området tall omfatter både hele tall, brøk, desimaltall og prosent. Algebra i skolen generaliserer tallregning ved at bokstaver eller andre symboler representerer tall. Det gi anledning til å beskrive og analysere mønster og sammenhenger. Algebra benyttes også i forbindelse med hovedområdene geometri og funksjoner. (Udir)

Vi lever i en verden full av tall! De ti enkle symbolene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og 9 som vi alle lærer tidlig i livet, påvirker hverdagen vår mer enn vi kan forestille oss. Har du noen gang lurt på hvordan livet ville ha vært uten disse ti sifrene og de uendelige andre tallene de kan lage? Bursdager, alder, tid, datoer, adresser, kredittkortnummer, PIN-koder, priser og sportsresultater er bare noen få eksempler fra en uendelig lang liste over hva vi bruker tallene til.

En viktig drivkraft i matematikk har vært å løse praktiske problemer. Du vil kanskje vite hvor raskt du kan kaste en ball, men kan du bruke dette tallet til å finne ut hvor langt du kan kaste den? Dersom du vet hvor mye du får i lønn for å male huset hjemme, kan du bruke den summen til å finne ut hvor mye du vil tjene per time? Med algebra kan du få svar på slike spørsmål.

Algebra handler om å finne tall du ikke kan se. Da bruker du tall du allerede kjenner, for å finne den ukjente verdien. I algebra regner man med bokstaver og andre symboler og regner matematikk på et mer abstrakt plan. Algebra er et viktig verktøy for å utvikle evnen til å tenke logisk, finne mønstre og løse problemer som trenger en systematisk tilnærming. Dersom du tenker å studere matematikk videre, er det helt nødvendig å lære algebra. Siden tall er grunnlaget for all matematikk, er det viktig for deg å få en god tallforståelse.

Emner

Tall og algebra

 • Tallregning

  Tallregning handler om å behandle tall i praktisk regning, bruke regningsartene, addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon.

 • Prosenter dukker opp over alt i hverdagen vår. Vi kan få "prosenter" når vi handler på salg. Bankrenter måles i prosent.

 • Potenser

  En potens har et grunntall og en eksponent. Her finner du mer om potenser, tierpotenser, standardform og rotuttrykk.

 • Algebraiske uttrykk inneholder ofte både tall og bokstaver. I mange tilfeller er det lurt å regne med bokstaver i stedet for tall. Dette kalles algebra.

 • Likninger

  En likning består av et likhetstegn med et tall eller uttrykk på hver side.

 • Faktorisering

  Å faktorisere vil si å skrive et uttrykk som et produkt av faktorer. Uttrykket skrives som ett ledd, men hver av faktorene kan inneholde flere ledd.

 • Ulikheter

  En ulikhet består av et ulikhetssymbol med et tall eller et uttrykk på hver side av symbolet.

Læringsressurser

Tall og algebra