Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Mer om lineær vekstChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her får du lære mer om lineære funksjoner. Vi ser på hva stigningstall og konstantledd betyr i praksis, og finner skjæringspunkt og nullpunkt.

I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
  • omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
  • undersøkje funksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å fastsetje nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og tolke den praktiske verdien av resultata