Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Lineære funksjonerChevronRight
  5. Lineære funksjonerChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her har vi samlet fagstoffet som gir en introduksjon til emnet lineære funksjoner. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
  • omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar