Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Mer om stigningstall og konstantleddChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Mer om stigningstall og konstantledd

4.2.8

Grafer. Illustrasjon.

I koordinatsystemet ovenfor har vi tegnet grafene til de fem funksjonene f, g, h, i og j. Skriv ned funksjonsuttrykket til hver av de 5 funksjonene.

vis fasit

Funksjonsuttrykket til den rød grafen kan skrives som f(x)=3

Funksjonsuttrykket til den blå grafen kan skrives som g(x)=x

Funksjonsuttrykket til den svarte grafen kan skrives som h(x)=4x-1

Funksjonsuttrykket til den lilla grafen kan skrives som i(x)=-3x+2

Funksjonsuttrykket til den grønne grafen kan skrives som j(x)=-12x-32